Om Hasserisstuerne

FORMÅLET

Hasserisstuerne er en privat medlemsforening, som arbejder for at styrke Hasserisområdets sammenhold og historiske identitet

MÅLET

Hasserisstuerne sigter på at oprette en samling af tidstypiske genstande med forankring i lokaliteten Hasseris.

LOKALITETEN HASSERIS

Bydelen består af den middelalderlige landsby, Hasseris, vest for Aalborg, og dens udflytter, Sofiendal, fra 1781, samt bydelene Hasseris Villaby, Mølholm, Kærby, Vandværksbyen og de senere tilkomne parcelhuskvaterer inden for det område, som inden kommunalreformen i 1970 hørte under Hasseris Kommune.

kridtgrav2

FREDNING OG BEVARING

Hasserisstuerne arbejder desuden for at beskytte den lokale bygnings- og landskabsbundne kulturarv mod forsimpling, forfald og nedbrydning ud fra den betragtning, at de fysiske omgivelser er et væsentligt element i skabelsen af menneskelig identitet

vandtaarn_udsnit

DIALOG MED MYNDIGHEDERNE

Hasserisstuerne søger at fremme forståelsen for vores sag hos myndighederne og i offentligheden ved at skabe debat og opmærksomhed, og vi samarbejder løbende med andre foreninger og kulturhistoriske institutioner i Aalborgområdet for at udbrede sit virke.___________________________________________________________________________________________

DET FÅR DU SOM MEDLEM

For 100,-om året tilbyder Hasserisstuerne:

*Deltagelse i foredrag og andre aktiviteter.
*Et skrift med et lokalhistorisk emne, når det udkommer.
*Med mellemrum mere omfattende værker, der belyser en række lokale forhold i en større historisk og kulturel sammenhæng.

VIL DU VÆRE MEDLEM, SÅ KONTAKT:

Formand
Jørgen Elsøe Jensen
Magnoliavej 70
9000 Aalborg
Tlf. 9879 0120
E-post: joergenelsoe@gmail.com

..eller brug vores kontaktside