Hvad omfatter Hasseris ?

Hasseris - hvad omfatter det?

Hasseris tilhørte i 1231 kongen, men ellers optræder Hasseris først som en del af Aalborg Budolfi Landsogn. I 1921 skilles en del fra til

Ansgar sogn. I 1929 ændres Aalborg Budolfi landsogn til Hasseris Landsogn. Se kortmaterialet

Ud over landsognet var Hasseris Villaby, der opstod i slutningen af 1800 tallet, en del af Hasseris. Se kort materialet

I 1950 skete der ændringer i arealerne. Hundeklemmen samt nogle arealer syd for Kærby blev indlemmet. Til gængæld

forsvandt der en del arealer: Mariendal Mølle, V. Mariendal, Scheelminde, Englyst, Højbogård, Provstejorden, den ny kirkegård,

arealer syd for kirkegården, omkring Sofiendalsvejen, en del af Mølleparken samt små hjørner af Kong Christians Alle. I alt 188 ha.

I 1956 opstod Hasseris sogn i forbindelse med at Hasseris Kirke blev opført. Sognets udstrækning kan ses på kortmaterialet

Skalborg sogn, der først blev kaldt Ny Hasseris, blev udskilt fra Landsognet i 1969. Margrethe sogn blev oprettet i 1979.

 

Jørgen Elsøe Jensen giver en mere udførlig beskrivelse af Hasseris tilblivelse i vedlagte pdf-fil. Download artiklen i .pdf

Hasseris i dag, som det har set ud siden 1956.

Klik på billedet for at gøre det større.

Hasseris i dag

Landsognet og Villabyen med Hundeklemmen, der ikke hørte med til Hasseris før 1950.

 

Landsognet

Sognene på samme billede. Klik på billedet for at gøre det større.

sognekommuner

Hasseris er som andre bysamfund levende, organisk og i konstant forandring. Så ud over at være en del af det vestlige Aalborg, hvor går Hasseris bygrænser præcis?

Klik på billederne, for at se dem større.

kort2

Det er ikke ligetil at svare på, for Hasseris har en historie, der er lige så lang som resten af Aalborgs. Hasserisstuernes Jørgen Elsøe Jensen har undersøgt Hasseris historie og skrevet om bydelens baggrund.

Kortet er fra 1950, og her kan man ane de daværende grænser for Hasseris kommune. Klik på kortet for at forstørre.

Download artiklen i .pdf
Kort1950

 

 

Et tilhørsforhold til et sted spiller en vigtig rolle for mange, til et arbejdssted, en fødeby, et land, men det er ikke altid så let at afgrænse. Det gælder især for Hasseris.